• правна платформа
  • Даниел Динев и Марина Белчева

ПАКЕТ PROCUREMENT.BG

Пакет procurement.bg е пакет от основни услуги, предоставящи на потребителите възможност за усъвършенстване в практиката.

НОВА 6 ДНЕВНА ПРОФЕСИОНАЛНА КВАЛИФИКАЦИЯ – ОБУЧЕНИЕ ПО ЧАСТ ТЕОРИЯ И ЧАСТ ПО ПРАКТИКА НА ПРОФЕСИЯТА „ИКОНОМИСТ“, КОД 345120, СПЕЦИАЛНОСТ 3451204 – „ИКОНОМИКА И МЕНИДЖМЪНТ“ – III СПК

Предстоящето обучение ще се проведе в к.к. Албена от 2 до 7 юли 2024 г. в хотел “Лагуна гардън all inclusive” и има за  цел да Ви улесни при ежедневната работа по проектите и обществените поръчки.

Обществено обсъждане: изменение и допълнение на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции

Ще очакваме Вашите коментари и предложения по проекта за изменението и допълнението на Наредбата на contact@procurement.bg.

юни, 2024

Отзиви на участници в обучителния ни семинар

Проведени събития

Вижте изминалите събития на правната платформа Procurement.bg и отзивите на участниците за тях.

АКТУАЛНО

Подкрепа за кандидатите по програмата за трансгранично сътрудничество с Румъния

На официалната интернет страница на Националното сдружение на общините в […]

Важно съобщение относно 6-дневно обучение в к.к. Aлбена, от 2 до 7 юли 2024 г.

Уважаеми госпожи и господа,  Имам новина за Вас, която улеснява […]

Почти половината обществени поръчки у нас са с нарушения

Фрапантни нарушения при провеждането на обществените поръчки у нас и […]

ФОНД ФЛАГ ФИНАНСИРА ПРОЕКТИРАНЕ И ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

На официалната интернет страница на Национално сдружение на общините в […]

България е заплашена със съд по наказателна процедура за обществените поръчки

Предупреждението на Брюксел е за обществените поръчки, европейските заповеди за […]

Публикуван е проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

С предложените промени подзаконовата нормативна уредба се привежда в съответствие […]

Включи се в инициативата „Срещи с ИСУН“

На официалната интернет страница на Единния информационен портал на Европейските […]

Информация за основните промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП)

Във връзка с постъпващи запитвания Агенцията по обществени поръчки публикува […]

Обществено обсъждане на проект на наредба за екологичните изисквания към определени продукти, предмет на обществени поръчки

На Портала за обществени консултации е публикуван проект на Наредба […]

Агенцията по обществени поръчки с методическо указание относно съвместното възлагане на обществените поръчки

На 05.03.2024 година Агенцията по обществени поръчки публикува на Портала […]

Брюксел разследва обществена поръчка в България за над 1,2 млрд. лева

Свързана е с доставката на 20 електрически китайски влака Бpюĸceл […]

Министерството на регионалното развитие и благоустройството започна подписване на споразумения с общини за финансиране на приоритетни проекти

С информация на официалната интернет страница на Министерството на регионалното […]

Здравейте колеги, професионалисти и приятели,

Независимо дали сте:

  • Публичен бенефициент – община, министерство, държавна или изпълнителна агенция, или областна администрация;
  • Бенефициент от съдебната сфера;
  • Бизнес – микро, малки, средни или големи предприятия;
  • Неправителствени организации,

Вие имате категоричната необходимост да запазите усилията, инвестициите и ресурса си, вложен в създадените от Вас проекти и управляваните от Вас обществени поръчки, така че да не допуснете да Ви бъде отказана верификация на разходите и да Ви бъдат определени финансови корекции за нередности и нарушения на обществените поръчки, непостигането на заложените индикатори и неспазване принципа на доброто управление.