Оспорване на нередности

Начало » Оспорване на нередности

Ние предлагаме:

  • Изготвяне на възражение по чл. 73, ал. 2 от ЗУСЕФСУ срещу предложение за определяне на финансова корекция със съответните доказателства;
  • Изготвяне на жалба до административния съд против решение на УО на финансиращата програма за определяне на финансова корекция;
  • Процесуално представителство пред административния съд;
  • Изготвяне на касационна жалба до Върховния административен съд против решението на административния съд;
  • Процесуално представителство пред Върховния административен съд.