Avada Car Dealer News

Близо 90 милиона лева ще са финансовите корекции по 20 договора от ВиК сектора по проекти, финансирани по Оперативната програма “Околна среда” за периода 2014-2020 г. Това са близо 25% от общата стойност на проектите, констатираха служебните министри на околната среда и водите и на регионалното развитие Росица Карамфилова и Иван Шишков.

Четиринадесет са дружествата, които са получили евросредства, като на 10 от тях е направена проверка и при всички са намерили проблеми, каза министър Карамфилова.

“Всичките 10 проекта на ВиК операторите само пред четири от договорите при повторната проверка не се установяват допуснати пропуски. Общата стойност на допустимите разходи на всичките тези 34 договора възлиза на 544 милиона лева.”

Нарушителите ще понесат наказанията си, но проектите не трябва да спират, категорична беше Росица Карамфилова.

От думите на Иван Шишков стана ясно, че най проблемните дружества са ВиК Бургас, Стара Загора, Кърджали и Смолян. След проверка в тях са намерени най-драстични нарушения, свързани със Закона за обществените поръчки. Той добави, че най-вероятно по въпроса ще бъде сезирана и Европейската прокуратура.


Източник: БНР