Avada Car Dealer News

Заради забавяне изграждането на система за управление и регистрация на държавната и общинската собственост ще се плати със средства от бюджета, а не с безвъзмездна финансова помощ по оперативна програма “Добро управление” на Европейския съюз. Това се разбра днес от отговор на министъра на регионалното развитие и благоустройството Андрей Цеков на въпрос, зададен от депутата Петър Кьосев в рамките на парламентарния контрол.

Загубеното европейски финансиране е за почти 2.68 млн. лв., като сега държавата трябва да намери близо 3.12 млн. лв., за да реализира проекта. Министърът уточни, че при краен срок за завършване на системата с евросредства 31 юли 2023 година изпълнител е избран едва в края на юни тази година, като е последвало и обжалване. Цеков каза още, че вече са изготвени нужните предложения за промени в Закона за държавната собственост, които са нужни за реализацията на проекта. Готово е и техническото задание за изграждане на самата системата.

Андрей Цеков каза още, че в рамките на година след изграждането на системата в нея трябва да се въведат данните в електронните партиди и да се създадат електронните досиета на обектите държавна и общинска собственост. Според заданието в системата ще има данни за данъчната оценка на имотите, предоставените права за управление, концесии, договори за наем, замени, продажби и т.н.


Източник: www.dnevnik.bg