Avada Car Dealer News

С актуална информация, публикувана на официалната интернет страница на Агенцията по обществени поръчки, уведомява потребителите на Централизираната автоматизирана информационна система „Електронни обществени поръчки“ (ЦАИС ЕОП), че във връзка с въвеждането на новите електронни формуляри за публикуване на обявления в областта на обществените поръчки, функционалностите за статистики, търсения и справки са все още в процес на надграждане.
Поради тази причина временно в <<Разширено търсене – Обществени поръчки>> за част от критериите за търсене е ограничена възможността за избор на конкретни филтри за търсене, а в <<Разширено търсене – Договори>> резултатите не включват договорите, изпратени за публикуване след 01.02.2024 година.
Към настоящия момент в експортите на резултатите от <<Разширено търсене – Обществени поръчки / Договори>> са добавени нови колони, но информацията за тях все още не е налична или е неточна.
При необходимост от използване на <<Разширено търсене – Обществени поръчки>> е препоръчително да не се използват следните критерии за търсене – „Код по ОТР“, „NUTS код“, „Статус на поръчката“, „Критерий за възлагане“, тъй като е възможно резултатите да не са точни.