Avada Car Dealer News

На официалната интернет страница на Единния информационен портал на Европейските структурни и инвестиционни фондове е публикувана информация за организирана инициатива „СРЕЩИ С ИСУН“, с която екипът за развитие на Информационната система за управление и наблюдение (ИСУН) вярва, че активната комуникация с бенефициентите е от ключово значение за общите успехи.

В тази връзка се стартира инициативата „Срещи с ИСУН“, с която се цели да се създаде мрежа от активни потребители на системата, с които да се обсъждат различните функционалности, затрудненията, които се срещат и начини, по които да се намали административната тежест и да се подобри не само ИСУН, но и цялостната среда за управление на програмите от ЕС.

Инициативата ще се провежда текущо в различни градове, а участието в нея ще бъде безплатно за всички желаещи. Срещите ще бъдат предварително организирани, а конкретните теми ще бъдат съобразени с отговорите на настоящата анкета и с актуалните нововъведения в ИСУН. Ако решите да се присъедините към инициативата, своевременно ще получавате информация за темите и графика за провеждане на срещите в избрания от Вас град. Ще се радваме на Вашето участие, защото заедно можем повече. Ще се радваме на Вашето участие, защото заедно можем повече.