Секция “Програмен период 2021-2027” представя обхвата и целите на програмите и инициативите, които ще се изпълняват през настоящия програмен период. Този раздел дава информация за финансовите инструменти и програмите на Европейския съюз, които подкрепят различни области като научни изследвания, иновации, образование, възможности за младите хора, предприемачество, инфраструктура, регионално развитие и други. Тук ще откриете одобрените програми, от които може да се запознаете с целите, приоритетите, мерките и финансовите ресурси, които ще бъдат отпускани през Програмен период 2021-2027.