Административен мениджмънт на проектния цикъл при споделеното управление на финансите от ЕС

Начало » Административен мениджмънт на проектния цикъл при споделеното управление на финансите от ЕС

Законосъобразен процес на верификация и определяне на финансови корекции за нередности. Недопускане на нарушения в цикъла на управление на обществените поръчки след промените на ЗОП в сила от декември 2023 година в четири модула

професионална квалификация – част по теория и част по практика на професията „Икономист“, код 345120, Специалност 3451204 – „Икономика и мениджмънт“ – III СПК, в Център за професионално обучение към „Център за професионално обучение и ориентиране“ ЕООД, София

ОБУЧЕНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В К.К. АЛБЕНА ОТ 2 ДО 7 ЮЛИ 2024 г. В КОМПЛЕКС ЛАГУНА

Познавате PROCUREMENT.BG  и практически ориентирaните ни обучения, разработени специално с цел да Ви улеснят при ежедневната работа по проектите и обществените поръчки при вече споделеното управление на средствата от ЕС в програмния период 2021 – 2027 година.

Ще преподаваме като Ви представяме казуси и съдебна практика по верификация, нередности и финансови корекции, свързани с нарушения на обществени поръчки и проектни индикатори.  В контекста на финансовите корекции ще разгледаме и нарушенията на обществените поръчки и изменненията и допълненията на ЗОП от ноември 2023 година.

Ще изградите нови професионални контакти за обмяна на опит и знания.

Освен това, специално за тези от Вас, които решат да не се настаняват в прекрасния хотел Лагуна със закуска, обяд и вечеря, и да участват само в обучението с кафе паузи, цената е 195 лв. без ДДС. Ако ще ползвате и паркинг в тези 6 дни, общата цената за паркинг е 20 лв. без ДДС, която не е включена в таксата обучение.

Заповядайте, обучението ще Ви бъде изключително полезно!

Ваша Ева Радева, Основател на Procurement.bg и Изпълнителен директор на Национален институт за обществени поръчки

Как да се запишете за участие?

  1. Попълвате нашата регистрационна форма.
  2. Изпращаме ви проформа фактура с предоставените данни.
  3. Извършвате плащането към посочената банкова сметка на правната платформа.
  4. Изпращаме ви фактура-оригинал.

Програма

Първи Модул: Цикъл на управление на проектите и обществените поръчки в контекста на споделеното управление на финансирането от ЕС в периода 2021 – 2027

Втори Модул: Законосъобразност на процеса по верификация на разходите по ЗУСЕФСУ и представяне на съдебна практика на влезли в
сила решения на ВАС и добри практики на Управляващи органи. Обжалване на откази за верификация.

Трети Модул: Законосъобразност на определянето на финансови корекции по реда на ЗУСЕФСУ и Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по ЗУСЕФСУ. Обжалване на финансови корекции и представяне на съдебна практика на влезли в сила решения на ВАС и добри практики на Управляващи органи и бенефициенти.

Четвърти Модул: Нарушения за Закона за обществените поръчки в цикъла на управление на обществените поръчки – подговка на документацията, обявяване на процедурите, работа на комисията за оценка, изготвяне на финалните документи на комисията за оценка и решението на възложителя, събиране на документи и сключване на договора за възлагане. Обжалване на обществените поръчки и представяне на съдебна практика на влезли в сила решения на ВАС и добри практики на Управляващи органи и бенефициенти.

Работа в групи и презентации на групите по казус.

Лектори:

Адвокат Ева Радева, основател на Procurement.bg, член на УС и изпълнителен
директор на НИОП

Даниел Динев, Държавен експерт , служител по нередности

Вижте пълната програма.

От тук можете да изтеглите:

Такса участие (включва настаняване за 5 нощувки и 6 дневно обучение):

Само такса обучение – 195 лв. без ДДС

Обучение с настаняване тип all-inclusive:

Такса обучение – 120 лв. без ДДС (по 20лв. на ден без ДДС)

единична стая – 770.00 лв. без ДДС
двойна стая – 635.00 лв. без ДДС

Настаняване на придружители:

възрастен придружител – втори – 635.00 лв. без ДДС
възрастен придружител – трети – 590.00 лв. без ДДС
дете над 12 години – 635.00 лв. без ДДС
дете между 6 и 12 години – 250.00лв. без ДДС

За настаняването в една стая може да се регистрират не повече от 3 (трима) участника

*При настаняване на 1 възрастен с едно дете, възрастният заплаща за единично настаняване.
**При настаняване на 1 възрастен с две деца, се заплаща като за двама възрастни.

За издаване на фактура към участник нерегистриран по ДДС:
Банка: ПИБ ЕАД
IBAN: BG44FINV91501017514978
BIC: FINVBGSF
Титуляр на сметката: Сдружение “НИОП”

За издаване на фактура към участник регистриран по ДДС:
Банка: ПИБ АД
IBAN: BG32FINV91501017554673
BIC: FINVBGSF
Титуляр на сметката: “НИР” ООД

За допълнителни въпроси, може да се свържете с нас на телефон +359 892213595 (ЕВА РАДЕВА) и  +359 896 772 490 (ЕЛЕНА НИКОЛОВА)