АДМИНИСТРАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ НА ПРОЕКТНИЯ ЦИКЪЛ ПРИ СПОДЕЛЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСИТЕ ОТ ЕС

Начало » АДМИНИСТРАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ НА ПРОЕКТНИЯ ЦИКЪЛ ПРИ СПОДЕЛЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСИТЕ ОТ ЕС

ЗАКОНОСЪОБРАЗЕН ПРОЦЕС НА ВЕРИФИКАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ ЗА НЕРЕДНОСТИ. НЕДОПУСКАНЕ НА НАРУШЕНИЯ В ЦИКЪЛА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ СЛЕД ПРОМЕНИТЕ НА ЗОП В СИЛА ОТ ДЕКЕМВРИ 2023 ГОДИНА В ЧЕТИРИ МОДУЛА

професионална квалификация – част по теория и част по практика на професията „Икономист“, код 345120, Специалност 3451204 – „Икономика и мениджмънт“ – III СПК, в Център за професионално обучение към „Център за професионално обучение и ориентиране“ ЕООД, София

ОБУЧЕНИЕТО ЩЕ СЕ ПРОВЕДЕ В К.К. АЛБЕНА ОТ 2 ДО 7 ЮЛИ 2024 г. В КОМПЛЕКС ЛАГУНА ALL INCLUSIVE

Познавате PROCUREMENT.BG  и практически ориентирaните ни обучения, разработени специално с цел да Ви улеснят при ежедневната работа по проектите и обществените поръчки при вече споделеното управление на средствата от ЕС в програмния период 2021 – 2027 година.

Ще преподаваме като Ви представяме казуси и съдебна практика по верификация, нередности и финансови корекции, свързани с нарушения на обществени поръчки и проектни индикатори.  В контекста на финансовите корекции ще разгледаме и нарушенията на обществените поръчки и изменненията и допълненията на ЗОП от ноември 2023 година.

Ще изградите нови професионални контакти за обмяна на опит и знания.

Ваша Ева Радева, Основател на Procurement.bg и Изпълнителен директор на Национален институт за обществени поръчки

Такса участие:

• настаняване в единична стая – 898.00 лв. без ДДС
• настаняване в двойна стая – 760.00 лв. без ДДС
• настаняване на придружител – 550.00 лв. без ДДС
• настаняване на дете над 12 години – 550.00 лв. без ДДС
• настаняване на дете между 6 и 12 години – 175.00лв. без ДДС
За настаняването в една стая може да се регистрират не повече от 3 (трима) участника

За издаване на фактура към участник нерегистриран по ДДС:
Банка: ПИБ ЕАД
IBAN: BG44FINV91501017514978
BIC: FINVBGSF
Титуляр на сметката: Сдружение “НИОП”

За издаване на фактура към участник регистриран по ДДС:
Банка: ПИБ АД
IBAN: BG32FINV91501017554673
BIC: FINVBGSF
Титуляр на сметката: “НИР” ООД