ЛЕГАКОРП ЕООД

Консултантско дружество, което предоставя услуги, свързани с обществени поръчки; нередности и финансови корекции; публично-частни партньорства; европейско финансиране; управление на проекти; бизнес и инвестиционно консултиране.

Дружеството е учредено от адв. Марина Белчева: юрист с 20 години юридически стаж; консултант на публични и частни възложители; завършила Юридическия факултет на СУ ”Св. Климент Охридски”; докторант към Катедра “Управление” на УНСС; стипендиант на Международната организация за развитие на правото (IDLO); адвокат от Софийската адвокатска колегия от 2000 г.; член на Българската IDLO Алумни Асоциация; учредител и член на Управителния съвет на Българската асоциация по подземни води; Учредител и Председател на Управителния съвет на Сдружение „Експерти за обществени инициативи” (мрежа от експерти за работа с публичния сектор).