Практика по обжалване

Начало » Практика по обжалване

В настоящия раздел са представени казуси от дългогодишната практика на експертите и партньорите на Procurement.bg. Опитът ни показва, че дори при най-внимателното и стриктно спазване на законодателството, условията за изпълнение на проекти, методики и указания е възможно бенефициентите да се сблъскат с налагане на финансови корекции и дори и възможността за прекратяване на административните договори за предоставяне на БФП.

Информацията, която е предоставена на Ваше разположение, е отправна точка за превенцията на настъпване на неблагоприятни последици, застрашаващи успешното и пълноценно изпълнение на даден проект, както и би била насока за осъществяване на адекватна защита при възникването им.

Пълен достъп до съдържанието на тази страница имат само потребителите на пакет Procurement.bg. За да се запознаете с условията за неговото придобиване можете да посетите страницата с неговото описание, линк към което което можете да намерите на заглавната страница или в секция “Услуги”