Консултиране на участие в тематични срещи и проверки

Начало » Услуги » Консултиране на участие в тематични срещи и проверки

Често потребителите на нашите услуги се обръщат към нас с молба да ги подготвим за участие в работна среща с управляващ орган по повод коментиране на въпроси, свързани с работата по финансирано проектно предложение и установяване на напредъка по изпълнението на проекта.

Нашата задача е да помогнем на заявителя на услугата да установи конкретния проблем, над който трябва да насочим подготовката и конкретните документи, които трябва да преразгледаме или изготвим заедно, както е евентуалното комплектоване на преписки, свързани с конкретната проверка или тематични срещи.

Цената за единична консултация за подготовка и реализация е 100 лв. без ДДС за 1 час. На заявилите пакета “Procurement.bg” се предоставя консултация за участие в тематични срещи 1 път в месеца, без да е необходимо заплащане на допълнителни такси извън пакета.