Avada Car Dealer News

Инструментът на ЕС за международни обществени поръчки  (IPI) определя процедурите, чрез които Европейската комисия може да разследва предполагаеми мерки или практики, засягащи отрицателно достъпа на предприятия, стоки и услуги от ЕС до пазари за обществени поръчки извън ЕС, и да се консултира със съответните държави извън ЕС. В краен случай може да наложи мерки, ограничаващи достъпа на техните компании, за да ограничи достъпа до пазара на обществени поръчки в ЕС.

В рамките на своите цели да насърчава реципрочността при достъпа до международните пазари на обществени поръчки, IPI издаде насоки за улесняване на прилагането на Регламента за IPI от възлагащите органи и възложителите, както и от икономическите оператори.

Освен това инструментът Access2Markets на IPI засилва целта си да отвори тези защитени пазари, като предлага на компаниите от ЕС информация за търговията с трети държави, като тарифи, данъци, процедури, формалности и изисквания, правила за произход, мерки за износ, статистика, търговски бариери и много повече.