Заяви пакета Procurement.bg

Пакет procurement.bg е основна услуга, предоставяща на потребителите пълен достъп до правната платформа Procurement.bg.

Обучения по заявка на клиента

Услугата дава възможност Клиентът да заяви специализирана поръчка, в която да посочи спецификата на обучението.

Работни срещи по заявка на клиента

Услугата дава възможност Клиентът да заяви специализирана поръчка, в която да посочи спецификата на работата и проблема.

Устни консултации

Устните консултации са основната услуга, от която потребителите на нашите услуги в продължение на 23 години винаги са имали необходимост.

Консултиране за участие в тематични срещи

Често потребителите на нашите услуги се обръщат към нас с молба да ги подготвим за участие в работна среща с управляващ орган по повод коментиране на въпроси, свързани с техните проекти.

Подготовка и управление на проекти

Разработването на проектни предложения изисква Вашата идея да бъде отразена правилно във формуляра на проекта, който има и многобройни приложения.

Подготовка на документи

Съвременните потребности на бенефициентите на БФП и на публичните институции налагат тясно специализирана правна и финансова консултация.

Управление на обществени поръчки

Ние поемаме разработването на документация за външното възлагане на дейности или част от тях, в зависимост от Вашия предварително одобрен списък на външно възлагане.

Тематични седмични консултативни дейности

Всеки четвъртък от седмицата от 17:00 до 18:30 ч., абонатите на Procurement.bg са поканени да се ползват от професионалните дискусии и консултации.