Политика за поверителност

Начало » Политика за поверителност
 1. Въведение

1.1 НИР ООД е ангажиран с опазването на личните данни на посетителите в нашия уебсайт. В тази секция Ви представяме политиката ни за поверителност.

1.2 Ще бъдете помолени да се съгласите с използваните от нас бисквитки в съответствие с условията на тази политика, когато за първи път посетите нашия уебсайт.

1.3 С използването на нашия уебсайт и съгласяването с нашата политика Вие се съгласявате с използваните от нас бисквитки в съответствие с условията на тази политика.

 1. Събиране на лична информация

2.1 НИР ООД събира, съхранява и използва следните видове лична информация:

(А) Информация за Вашия компютър и за посещенията Ви при използването на този уебсайт (включително Вашия IP адрес, географско местоположение, тип на браузъра и версията, операционна система, продължителност на посещение, посетени страници);

(Б) Информация, която ни предоставяте при регистрация в нашия уебсайт (включително имейл адрес);

(В) Информация, която предоставяте при попълване на профила Ви в нашия уебсайт (включително Вашето име, адрес, телефон);

(Г) Информация, свързана с всички покупки, които правите на нашите (продукти / услуги)  или всякакви други сделки (включително Вашето име, адрес, телефонен номер, имейл адрес);

(Д) Информация, съдържаща се във или свързана с всякаква комуникация, направена/изпратена чрез нашия уебсайт (включително съдържанието на комуникацията, мета данни, свързани с комуникацията) ;

(Е) Всяка друга лична информация, която сте избрали да изпратите до нас;

2.2 Преди да разкриете пред нас личната информация на друго лице (трето лице), трябва да получите разрешение от това лице както за разкриването, така и за обработването на личните им данни в съответствие с тази политика.

 1. Използване на личните Ви данни

3.1 Лична информация, предоставена ни от Вас, ще се използва за целите, определени в тази политика.

3.2 НИР ООД може да използва Вашата лична информация за:

(А) Администриране на нашия уебсайт;

(Б) Персонализиране на нашия уебсайт за Вас;

(В) Използване на услугите на нашия уебсайт от Ваша страна;

(Г) Предоставяне на услугите, закупени през нашия уебсайт;

(Д) Изпращане на декларации, фактури и платежни напомняния към Вас, и за събиране на плащания от Вас;

(Е) Изпращане на извън маркетингови търговски съобщения;

(Ж) Изпращане на имейл известия, които сте поискали или очаквали;

(З) Изпращане на маркетингови съобщения, свързани с нашата дейност, които смятаме, че може да представляват интерес за Вас, чрез имейл или подобна технология (можете да ни информирате по всяко време, ако вече не се нуждаете от маркетингова комуникация);

3.3 Ако ни изпратите лична информация за публикуване на нашия уебсайт, ние ще я публикуваме в съответствие с лиценза, който сте ни предоставили.

3.4 НИР ООД няма да предостави Вашата лична информация на трети лица независимо за какви цели без Вашето изрично съгласие.

 1. Разкриване на лична информация

4.1 НИР ООД може да разкрие Вашата лична информация на някой от нашите служители, застрахователи, професионални консултанти, агенти, доставчици и подизпълнители, доколкото е разумно и необходимо за целите, посочени в тази политика.

4.2 НИР ООД може да разкрие Вашата лична информация:

(А) До степента, в която сме длъжни да го направим по закон;

(Б) Във връзка с всякакви текущи или бъдещи съдебни производства;

(В) За упражняване или защита на нашите законови права (включително предоставяне на информация на други лица за целите на борбата с измамите и намаляване на кредитния риск);

4.3 С изключение на предвиденото в тази политика, НИР ООД няма да предоставя лична информация на трети страни.

 1. Запазване на личната информация

5.1 Този раздел 6 описва процедурите за съхранение на данни, които са създадени, за да гарантират, че НИР ООД съобразява правните задължения във връзка със задържането и заличаване на личните данни на нашите потребители.

5.2 Личната информация, която НИР ООД обработва за всякакви цели не трябва да се съхранява за по-дълго, отколкото е необходимо за тази/тези цел/и.

5.3 Независимо от останалите разпоредби на настоящия раздел 6, НИР ООД ще запази документи (включително електронни документи), съдържащи лични данни:

(А) До степента, в която сме длъжни да го направим по закон;

(Б) В случай, че документите могат да бъдат от значение за всички текущи или бъдещи съдебни производства;

(В), За упражняване или защита на нашите законови права (включително предоставяне на информация на други лица за целите на борбата с измамите).

 1. Защита на личната информация

6.1 НИР ООД ще предприеме разумни технически и организационни мерки, за да предотврати загубата, злоупотребата или изтриването на Вашата лична информация.

6.2 НИР ООД ще съхранява цялата лична информация, която предоставяте на нашите защитени с парола сървъри.

6.3 Вие се съгласявате, че предаването на информация по интернет в своята същност е несигурно, а НИР ООД не може да гарантира сигурността на данните, изпратени по интернет.

6.4 Вие носите отговорност за запазване на паролата, която използвате за достъп до нашия уебсайт.

 1. Изменения

7.1 НИР ООД има право да актуализира периодично тази политика, като публикува нова версия на уебсайта.

7.2 За да сте информирани с възможни промени на политиката ни за поверителност, е препоръчително периодично да проверявате настоящата страница.

7.3 Може да Ви известяваме за промени в тази политика по електронна поща или чрез система за лични съобщения в нашия уебсайт.

 1. Вашите права

8.1 Имате право да поискате да Ви предоставим всякаква лична информация, която съхраняваме за Вас. Предоставяне на такава информация ще бъде предмет на:

(А) Плащане на такси, ако информацията трябва да бъде изпратена с физически носител или по друг начин, който изисква плащане на такси;

(Б) Може да поискаме от Вас подходящо доказателство за Вашата самоличност;

8.2 Имаме право да не разкриваме лична информация, която е поискана извън степента, позволена от закона.

8.3 Може да ни информирате по всяко време да не използваме личните Ви данни за маркетингови цели.

8.4 С използването на нашите услуги и уебсайт Вие се съгласявате НИР ООД да използва Вашата лична информация за маркетингови цели. НИР ООД ще Ви предостави възможност да се откажете от използването на личните Ви данни за маркетингови цели.

 1. Други уебсайтове – трети страни

9.1 Нашият уебсайт съдържа хипервръзки към и подробности за уебсайтове на трети страни.

9.2 НИР ООД няма контрол над тях и не носи отговорност за политиката за конфиденциалност и практики на трети лица.

 1. Актуализиране на информацията

10.1 В случай, че личната информация, която имаме за Вас, трябва да се коригира или актуализира, следва да ни уведомите.

 1. Бисквитки (cookies)

11.1 Нашият уебсайт използва бисквитки (cookies).

11.2 Бисквитката (cookie) е файл, съдържащ идентификатор (низ от букви и цифри), който е изпратен от уеб сървър към уеб браузър и се съхранява от браузъра. След това идентификаторът се изпраща обратно на сървъра всеки път, когато някоя от страниците на сървъра се зарежда.

11.3 Бисквитките (cookies) могат да бъдат „постоянни” бисквитки или „сесийни” бисквитки:

– „постоянните“ бисквитки ще бъдат съхранявани от уеб браузъра и ще останат валидни до изтичане на срока, освен ако не бъдат изтрити от страна на потребителя преди изтичането на срока;

– „сесийните“ бисквитки, от друга страна, ще изтекат в края на потребителска сесия, когато уеб браузърът е затворен.

11.4 Бисквитките (cookies) обикновено не съдържат никаква информация, която лично да идентифицира даден потребител, но лична информация, която се съхранява за Вас, може да бъде свързана с информацията, съхранявана във и получена от бисквитки.

11.5 НИР ООД използваме и двата вида бисквитки на нашия уебсайт.

11.6 Повечето браузъри позволяват бисквитките да бъдат блокирани. Потребителят е свободен да ги блокира по всяко време.

11.7 Блокирането на всички бисквитки ще има отрицателно въздействие върху използваемостта на много сайтове.

11.8 Ако блокирате бисквитките, Вие няма да можете да използвате всички функции на нашия уебсайт.

11.9 Вие можете да изтриете бисквитките, вече намиращи се на Вашия компютър;

11.10 Изтриване на бисквитките ще имат отрицателно въздействие върху използваемостта на много сайтове.