юни

060618:0019:00Работна дискусия по темата: "Подготовка на документацията - критерии за подбор"

130618:0019:00Работна дискусия по темата: "Подготовка на документацията - техническа спецификация"

200618:0019:00Работна дискусия по темата: "Подготовка на документацията - методика за оценка"

270618:0019:00Работна дискусия по темата: "Обявяване"

юли

0207(07 2)13:0007(07 7)13:30АДМИНИСТРАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ НА ПРОЕКТНИЯ ЦИКЪЛ ПРИ СПОДЕЛЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСИТЕ ОТ ЕС. ЗАКОНОСЪОБРАЗЕН ПРОЦЕС НА ВЕРИФИКАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ ЗА НЕРЕДНОСТИ. НЕДОПУСКАНЕ НА НАРУШЕНИЯ В ЦИКЪЛА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ СЛЕД ПРОМЕНИТЕ НА ЗОП В СИЛА ОТ ДЕКЕМВРИ 2023 ГОДИНА В ЧЕТИРИ МОДУЛАПРАВНАТА ПЛАТФОРМА ЗА НЕРЕДНОСТИ И ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, НАРУШЕНИЯ И ИЗМАМИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПУБЛИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕДОСТАВЯ НОВА 5 ДНЕВНА професионална квалификация – част по теория и част по практика на професията „Икономист“, код 345120, Специалност 3451204 – „Икономика и мениджмънт“ – III СПК, в Център за професионално обучение към „Център за професионално обучение и ориентиране“ ЕООД, София

040718:0019:00Работна дискусия по темата: "Оценяване на предложения и работа на комисията"

110718:0019:00Работна дискусия по темата: "Изготвяне на финални документи на комисията и решение на възложителя"

180718:0019:00Работна дискусия по темата: "Събиране на документи и сключване на договор"

250718:0019:00Работна дискусия по темата: "Изпращане на информация"

август

150818:0019:00Работна дискусия по темата: "Определяне на потребности"

220818:0019:00Работна дискусия по темата: "Формулиране на проекти и определяне на бюджет на проекта"

290818:0019:00Работна дискусия по темата: "Разпределение на бюджета за експерти и външно възлагане"

290818:0019:00Работна дискусия по темата: "Мониторинг на изпълнението и постигане на индикатори"

септември

050918:0019:00Работна дискусия по темата: "Определяне на обществените поръчки по дейности"

120918:0019:00Работна дискусия по темата: "Изготвяне на план-график на външното възлагане"

190918:0019:00Работна дискусия по темата: "Подготовка на техническа спецификация на база проекта"

260918:0019:00Работна дискусия по темата: "Подготовка на документацията - критерии за подбор"

октомври

031018:0019:00Работна дискусия по темата: "Подготовка на документацията - техническа спецификация"

101018:0019:00Работна дискусия по темата: "Подготовка на документацията - методика за оценка"

171018:0019:00Работна дискусия по темата: "Обявяване"

241018:0019:00Работна дискусия по темата: "Оценяване на предложения и работа на комисията"

311018:0019:00Работна дискусия по темата: "Изготвяне на финални документи на комисията и решение на възложителя"