март

070318:0019:00Работна дискусия по темата: "Обявяване"

140318:0019:00Работна дискусия по темата: "Оценяване на предложения и работа на комисията"

210318:0019:00Работна дискусия по темата: "Изготвяне на финални документи на комисията и решение на възложителя"

280318:0019:00Работна дискусия по темата: "Събиране на документи и сключване на договор"

април

040418:0019:00Работна дискусия по темата: "Изпращане на информация"

250418:0019:00Работна дискусия по темата: "Определяне на потребности"

май

020518:0019:00Работна дискусия по темата: "Формулиране на проекти и определяне на бюджет на проекта"

090518:0019:00Работна дискусия по темата: "Мониторинг на изпълнението и постигане на индикатори"

090518:0019:00Работна дискусия по темата: "Разпределение на бюджета за експерти и външно възлагане"

160518:0019:00Работна дискусия по темата: "Определяне на обществените поръчки по дейности"

230518:0019:00Работна дискусия по темата: "Изготвяне на план-график на външното възлагане"

300518:0019:00Работна дискусия по темата: "Подготовка на техническа спецификация на база проекта"

юни

060618:0019:00Работна дискусия по темата: "Подготовка на документацията - критерии за подбор"

130618:0019:00Работна дискусия по темата: "Подготовка на документацията - техническа спецификация"

200618:0019:00Работна дискусия по темата: "Подготовка на документацията - методика за оценка"

270618:0019:00Работна дискусия по темата: "Обявяване"

юли

040718:0019:00Работна дискусия по темата: "Оценяване на предложения и работа на комисията"

110718:0019:00Работна дискусия по темата: "Изготвяне на финални документи на комисията и решение на възложителя"

180718:0019:00Работна дискусия по темата: "Събиране на документи и сключване на договор"

250718:0019:00Работна дискусия по темата: "Изпращане на информация"