• Подкрепа за кандидатите по програмата за трансгранично сътрудничество с Румъния

  На официалната интернет страница на Националното сдружение на общините в […]

 • Важно съобщение относно 6-дневно обучение в к.к. Aлбена, от 2 до 7 юли 2024 г.

  Уважаеми госпожи и господа,  Имам новина за Вас, която улеснява […]

 • Почти половината обществени поръчки у нас са с нарушения

  Фрапантни нарушения при провеждането на обществените поръчки у нас и […]

 • ФОНД ФЛАГ ФИНАНСИРА ПРОЕКТИРАНЕ И ПОДГОТОВКА НА ПРОЕКТНИ ПРЕДЛОЖЕНИЯ

  На официалната интернет страница на Национално сдружение на общините в […]

 • България е заплашена със съд по наказателна процедура за обществените поръчки

  Предупреждението на Брюксел е за обществените поръчки, европейските заповеди за […]

 • Публикуван е проект на ПМС за изменение и допълнение на Правилника за прилагане на Закона за обществените поръчки

  С предложените промени подзаконовата нормативна уредба се привежда в съответствие […]

 • Включи се в инициативата „Срещи с ИСУН“

  На официалната интернет страница на Единния информационен портал на Европейските […]

 • Информация за основните промени в Закона за обществените поръчки (ЗОП)

  Във връзка с постъпващи запитвания Агенцията по обществени поръчки публикува […]

 • Обществено обсъждане на проект на наредба за екологичните изисквания към определени продукти, предмет на обществени поръчки

  На Портала за обществени консултации е публикуван проект на Наредба […]

 • Агенцията по обществени поръчки с методическо указание относно съвместното възлагане на обществените поръчки

  На 05.03.2024 година Агенцията по обществени поръчки публикува на Портала […]

 • Брюксел разследва обществена поръчка в България за над 1,2 млрд. лева

  Свързана е с доставката на 20 електрически китайски влака Бpюĸceл […]

 • Министерството на регионалното развитие и благоустройството започна подписване на споразумения с общини за финансиране на приоритетни проекти

  С информация на официалната интернет страница на Министерството на регионалното […]

 • Агенцията по обществени поръчки с важна информация за потребителите на ЦАИС ЕОП

  С актуална информация, публикувана на официалната интернет страница на Агенцията […]

 • Стартира набиране на проектни предложения по ИНТЕРРЕГ VI-А Гърция-България 2021-2027

  32 млн. евро са предвидени за проекти за опазване на […]

 • Определяне на потребностите за провеждане на обществени поръчки като критичен елемент за превенция на риска от корупция и измами в сферата на националната сигурност

  Автор: Адв. Ева Радева Обществото е изправено пред предизвикателството да […]

 • Окончателните одитни доклади не подлежат на оспорване по съдебен ред

  На официалната страница на Конституционният съд (КС) е публикувано решение […]

 • Промени в закона за Държавната финансова инспекция

  В Държавен вестник бр. 11 от 06.02.2024 година е обнародван […]

 • Нужен ли е нов Закон за държавната финансова инспекция?

  Автор: Доц. д-р Савина Михайлова-Големинова На 6 февруари 2024 г., […]

 • Нови образци за възлагане на обществени поръчки в сила от 01.02.2024г.

  На официалният интернет сайт на Агенцията по обществени поръчки (АОП) […]

 • Министерският съвет одобри бюджетната процедура за 2025 г.

  На официалният интернет сайт на Министерски съвет е публикувано, че […]

 • Информация за възложителите, придобили или използвали за предоставяне на транспортни услуги пътни превозни средства в изпълнение на договори за обществени поръчки

  Чрез съобщение на официалната интернет страница на Агенцията по обществени […]

 • Проверили 35 процедури на договаряне по закона за обществените поръчки

  Агенцията по обществени поръчки (АОП) е направила проверка на 10 […]

 • Публикувано е методическо указание по прилагане на чл. 114 от Закона за обществените поръчки

  Агенцията по обществени поръчки публикува Методическо указание по прилагане на […]

 • Обновяване на тестовата среда на ЦАИС ЕОП

  Новите електронни формуляри за обществени поръчки (e-Forms) са достъпни на […]

 • АДФИ установи нарушения при 31 обществени поръчки през последното тримесечие на 2023 г.

  При 116 финансови инспекции и проверки бяха разкрити 509 нарушения, […]

 • Министърът на финансите утвърди Указанията за осъществяване на предварителен контрол за законосъобразност на обществените поръчки съгласно чл. 237б от Закона за обществените поръчки

  Указанията са приложими за всички обществени поръчки, отговарящи на поне […]

 • АОП обобщи основните и специфични грешки, установени при контрола чрез случаен избор

  Агенцията по обществени поръчки (АОП) изготви доклад с най-често допусканите грешки на […]

 • ЕС се е произнесъл по две преюдициални запитвания, отправени на основание член 267 ДФЕС от ВАС

  Със свое решение от 07.12.2023 г. Съдът на ЕС се […]

 • Публикувани са праговете на обществените поръчки за 2024-2025 г

  Директивите на ЕС относно обществените поръчки са приложими за обществени […]

 • Национални правила за допустимост на разходите по програми, финансирани от Европейските фондове при споделено управление

  Постановление №86 от 1 юни 2023 г. за определяне на […]

 • АОП публикува списък със стопански субекти, за които е налице основанието за отстраняване по чл. 55, ал. 1, т. 3 от Закона за обществените поръчки

  В подкрепа на възложителите и въз основа на информация, предоставена […]

 • Социалното въздействие на обществените поръчки

  Проучването за социалното въздействие на обществените поръчки, поръчано от комисията […]

 • Решения на ВКС по дела, свързани с корупционни престъпления

  На уебсайта на Върховен касационен съд са публикувани решения на […]

 • Нови електронни формуляри за обществени поръчки (e-Forms)

  Във връзка с промените в Закона за обществените поръчки, обнародвани […]

 • Преводи на клаузите на ЕС за изкуствен интелект вече са налични на всички езици на ЕС

  Можете да намерите преведените версии в ресурса „Образец на договорни […]

 • Промени в Закона за обществените поръчки

  Уважаеми колеги, В бр. 88 от 20.10.2023 г. на Държавен […]

 • Европрокуратурата подозира държавни служители в схема за финансиране на земеделски проекти

  Главната дирекция “Борба с организираната престъпност” (ГДБОП) в МВР извърши […]

 • Заради забавяне електронният регистър на държавните и общинските имоти няма да се направи с пари от Европа

  Заради забавяне изграждането на система за управление и регистрация на […]

 • Магистърска програма на Стопанския факултет на СУ привлича държавната и местната публична администрация

  Магистърската програма “Икономика и управление на публични ресурси” в Стопанския […]

 • Постановление №86 от 1 юни 2023 г. за определяне на национални правила за допустимост на разходите по програмите, финансирани от Европейските фондове при споделено управление, за програмен период 2021 – 2027 г.

  Постановление №86 от 1 юни 2023 г. за определяне на […]

 • Финансовият министър ще контролира обществените поръчки

  Правителството одобри промени в ЗОП, свързани с изпълнения на евроангажименти […]

 • Приета е Наредба за администриране на нередности по Европейските фондове при споделено управление

  На свое заседание правителството на Република България прие Постановление на […]

 • Акценти от официалното откриване на Procurement.bg

  На 11.05.2023г. се състоя официалното откриване на правната платформа за […]

 • Един по-добър свят започва с обществените поръчки

  Интервюто с Фредо Шотанус, професор по обществени поръчки в Училището […]

 • Уебинар на GPP Helpdesk: „Как да изберем подходящите социални клаузи в тръжните процедури“

  Този уебинар разгледа текущото състояние на използването на социални съображения […]

 • Сертификационен обучителен семинар и работна дискусия за решаване на казуси от практиката в 3 модула

  Уважаеми дами и господа, За мен е изключително удоволствие да […]

 • Уебинар на GPP Helpdesk: „Как да изберем подходящите социални клаузи в тръжните процедури“

  Този уебинар разгледа текущото състояние на използването на социални съображения […]

 • Актуализирана Индикативна годишна работна програма за 2023 г. по Програма „Развитие на регионите“ 2021-2027 и Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014-2020 г.

  Управляващият орган за Оперативна програма „Региони в растеж“ 2014 – […]

 • Изменена индикативна годишна работна програма за 2023 г. по Фонд „Убежище, миграция и интеграция“ 2021-2027 г.

  Изменена Индикативна годишна работна програма за 2023 г. за предоставяне […]

 • Парламентът активира процес за промяна на Договорите за ЕС

  ЕП призовава държавните и правителствени ръководители да създадат Конвент за […]