Avada Car Dealer News

Този уебинар разгледа текущото състояние на използването на социални съображения в тръжните процедури, най-често използваните видове социални клаузи (съображения, свързани със заетостта, обучението, равенството между половете или борбата с дискриминацията) и различните критерии за тяхното прилагане по време на цикъла на обществените поръчки. Той предизвика дискусия по тези въпроси и улесни обмяната на опит и добри практики между възложителите.

Дневен ред, записи и линк към презентациите можете да намерите ТУК.