Avada Car Dealer News

Интервюто с Фредо Шотанус, професор по обществени поръчки в Училището по икономика на Утрехтския университет, е публикувано на Green Business Platform. Интервюто подчертава ключови идеи за устойчивите обществени поръчки (SPP) и тяхната роля за създаването на по-устойчив и социален свят.
Основни идеи, които бяха обсъдени в това интервю:

  • Задължителни срещу доброволни подходи в SPP и оптимални комбинации от политики.
  • Странични ефекти от сертифицирането: Проучване на въздействието и потенциалните недостатъци.
  • Проучване на по-високи национални прагове за търгове.
  • Интересът на обучаемите към устойчиви практики е в съответствие с целите на SPP.
  • Подобряване на дейностите по възлагане на обществени поръчки: Предоставяне на повече насоки и изместване на фокуса към по-добра конкуренция.
  • Мониторинг на резултатите от договорите и значението на измерването на резултатите за устойчивост.