Avada Car Dealer News

На 11.05.2023г. се състоя официалното откриване на правната платформа за нередности, нарушения и финансови корекции на обществените поръчки Procurement.bg. В събитието взеха участие публични бенефициенти – представители от общини, министерства; представители на Върховен административен съд; представители на управляващите органи; членове на неправителствени организации и други.

Представяме Ви видео записи на основните теми и дискусии в сферата на нередностите и измамите, финансовите корекции и методите за установяването им. Зареждането на съдържанието може да отнеме няколко секунди.

Незаконосъобразни методики за оценка
Практиката на Изпълнителна агенция „Одит на средствата от Европейския съюз”
Изискване за еквивалентност
Препоръки при разработването на обществените поръчки в рамките на новите проекти, с които ще кандидатстват бенефициентите
Научете как правната платформа и нашият екип могат да Ви помогнат да защитите интересите си като управляващи органи и като бенефициенти в Програмния период 2021-2027.
Формулиране на критерии за подбор
Наредба за определяне на финансови корекции
Свържете се нас, за да ви помогнем да решите казусите от практиката Ви.