Avada Car Dealer News

Магистърската програма “Икономика и управление на публични ресурси” в Стопанския факултет на СУ привлича представители на държавната и местната публична администрация. За трета година тя ще помага обмена на знания и предаване на натрупания опит от отношенията ни, свързани с членството в ЕС – публичните финанси и контрола на европейските средства, както и представяне на актуалната институционална, правна рамка и натрупаната съдебна практика.
Важен елемент от магистърското обучение е и допълването на учебното съдържание със следдипломни квалификации с практическа насоченост.
Ръководеният от доц. д-р Атанас Георгиев Стопански факултет на СУ е класиран на първо място в националния рейтинг на МОН за професионално направление “Икономика”, а самият СУ е най-силният университет в Югоизточна Европа след Атинския технически университет, според последния рейтинг на QS University Rankings. Във факултета в момента се обучават студенти от 33 държави.
Представители на партниращите институции са и членове на екипа на програмата “Икономика и управление на публични ресурси”. Целта е изграждането на мостове между теорията и практиката.

Повече за програмата можете да намерите в:


Източник – dir.bg