Avada Car Dealer News

Можете да намерите преведените версии в ресурса „Образец на договорни клаузи за ИИ на ЕС за пилотиране при обществени поръчки за ИИ“ под връзката „Други езици (23)“.
Ако закупувате решение, базирано на изкуствен интелект (за пилотно или оперативно внедряване), любезно сте поканени да споделите инициативата си в Public Sector Tech Watch – център за знания, управляван от Европейската комисия.

По този начин вие ще насърчите разпространението на най-добри практики и ще имате възможност да споделите своя опит с други, изправени пред същите проблеми и предизвикателства. Наблюдението вече включва повече от 900 случая на използване на AI в публичния сектор.

С предстоящия инструмент за самоотчитане той ще разпространи гласа на клаузите и ще помогне за проследяване на използването им в цяла Европа. Изпратените решения също ще имат възможност да спечелят награда за най-иновативно решение, използващо нововъзникващи технологии в Европа