Avada Car Dealer News

При 116 финансови инспекции и проверки бяха разкрити 509 нарушения, които завършиха със съставянето на 392 акта

Инспекторите на Агенцията за държавна финансова инспекция (АДФИ) са констатирали 31 непроведени или неоснователно проведени обществени поръчки за повече от 23,224 млн. лева в периода от 1 октомври до 31 декември 2023 г.

Проверката е обхванала 416 обществени поръчки на стойност над 2,168  млрд. лева и 2353 договора за над 245,893 млн. лева, съобщиха от ведомството.

През четвъртото тримесечие на миналата година Агенцията е приключила 116 финансови инспекции и проверки, при които са констатирани 509 нарушения и са съставени 392 акта за административни нарушения (АУАН). Най-често те са за неспазване разпоредби на Закона за обществените поръчки, Закона за финансово управление и контрол в публичния сектор, Закона за счетоводството, Закона за публичните финанси, както и на подзаконови нормативни актове.