Avada Car Dealer News

32 млн. евро са предвидени за проекти за опазване на околната среда, развитие на туризма и подкрепа на образованието в граничните региони

Стартира първата покана за набиране на проектни предложения по програма ИНТЕРРЕГ VI-А Гърция-България 2021-2027, съуправлявана от Министерството на регионалното развитие и благоутройството. Кандидатите ще имат достъп до 32 млн. евро за финансиране на проекти по два програмни приоритета, съобщиха от пресцентъра на министерството на регионалното развитие и благоустройството.

По Приоритет 1 – По-устойчив и зелен трансграничен регион, ще бъдат финансирани проекти за насърчаване на прехода към кръгова и основаваща се на ефективно използване на ресурсите икономика, подобряване на защитата и опазването на природата, биологичното разнообразие и екологосъобразната инфраструктура, включително в градските райони, и намаляване на замърсяването.

По Приоритет 3 – По-приобщаващ трансграничен регион, ще се отпускат средства за подкрепа на образованието, обучението и ученето през целия живот чрез развитие на достъпна инфраструктура, включително чрез насърчаване на образованието и обучението от разстояние и в електронна среда, както и развитието на културата и устойчивия туризъм за икономическото развитие на регионите.

Бенефициенти могат да бъдат местни, регионални или национални власти, публични и неправителствени организации.

Безвъзмездното финансиране от ЕС е в размер на 80%. Министерството на регионалното развитие и благоустройството, в качеството си на Национален орган на програмата, ще предостави национално съфинансиране от републиканския бюджет на всеки български партньор в размер на 20 % от неговия бюджет в одобрения проект чрез сключване на договор.

Кандидатстването е разделено в две фази – подаване на проектна концепция и подаване на пълна апликационна форма. Подробна информация относно процеса на кандидатстване и необходимите документи може да бъдат видени на интернет страницата на програмата.

Срокът за подаване на проектните концепции в електронната система на програмата MIS е до 14:00 ч. на 27.03.2024 г.

Териториалният обхват на програма ИНТЕРРЕГ VI-А Гърция-България 2021-2027 включва областите Хасково, Смолян, Кърджали и Благоевград в България и регионите Еврос, Ксанти, Родопи, Драма, Кавала, Солун и Серес за територията на Гърция.


Източник: www.24chasa.bg