Avada Car Dealer News

Предупреждението на Брюксел е за обществените поръчки, европейските заповеди за задържане, презумпцията за невиновност и Трансевропейската транспортна мрежа.

Европейската комисия обяви, че България може да бъде предадена на Съда на ЕС по две наказателни процедури, свързани с правилата за обществените поръчки и строителството на Трансевропейската транспортна мрежа. Комисията представи данни за общо четири наказателни процедури срещу нашата страна, информира БТА.

Презумпция за невиновност

ЕК продължава процедурата за нарушение срещу България и открива такава процедура срещу Испания и Полша за неправилно въвеждане на правилата за презумпцията за невиновност и правото на подсъдим да присъства на съдебните заседания по наказателно дело срещу него. Правилата предвиждат общи минимални стандарти за справедлив съдебен процес на заподозрените и обвиняемите в ЕС. Според комисията някои национални мерки в посочените три държави не отговарят на изискванията. Комисията уточнява, че е изпратила първото писмо до България по този повод през септември миналата година, но е открила допълнителни проблеми при задочните процеси и правото на нов процес. ЕК дава срок за отговор от два месеца и пояснява, че може да продължи след това с действията по процедурите.

Европейски заповеди за задържане

ЕК изпраща допълнително писмо до България и становища до Белгия, Нидерландия, Полша и Финландия за неспазване на правилата за Европейската заповед за задържане и процедурите за предаване на задържаните към страната, издала заповедта. България не успя да въведе правилно разпоредбите, свързани със задържането на издирваните, уточнява комисията. ЕК дава два месеца за отговор, а след това може да продължи процедурата срещу нашата страна и да заведе дело в Съда на ЕС срещу Белгия, Нидерландия, Полша и Финландия.

Обществени поръчки

Комисията предприема процедури срещу нашата страна, Румъния и Испания за неизпълнение на законодателството на ЕС за обществените поръчки. Правилата в тази област и за договорите за концесия трябваше да бъдат въведени в националните законодателства до 18 април 2016 г., така че държавите да следват безпристрастни и прозрачни процедури. Тези правила целят отваряне на пазара за истинска конкуренция между дружествата в ЕС и осигуряване на най-добрата стойност за обществото. За България процедурата е свързана с изключването на частни болници от правилата за обществените поръчки, дори когато те са частично финансирани от бюджета, се отбелязва в съобщението. Посочените страни разполагат с два месеца, за да отговорят и да отстранят недостатъците. Уточнява се, че в противен случай нашата страна и Испания може да бъдат предадени на Съда на ЕС.

Трансевропейска транспортна мрежа

Комисията продължава процедурата срещу България, Естония, Ирландия, Хърватия, Словения и Словакия и ги призовава да подобрят напредъка по изграждането на трансевропейската транспортна мрежа TEN-T. Правилата в тази област предвиждат плавно завършване на ключови проекти за 300 милиона евро с по-ясни процедури за издаване на разрешения и за обществени поръчки. Крайният срок за прилагането на правилата беше 10 август миналата година. Засегнатите държави разполагат с два месеца за отговор, като иначе случаят може да бъде предаден на Съда на ЕС, се посочва в съобщението.


източник dnes.dir.bg