Avada Car Dealer News

На официалната интернет страница на Националното сдружение на общините в Република България е публикувана е информация https://www.namrb.org/bg/aktualno/podkrepa-za-kandidatite-po-programata-za-transgranitchno-satrudnitchestvo-s-rumaniya за интерактивни онлайн сесии за подкрепа на потенциалните кандидати по процедурата за подбор по Приоритет 3 Образован регион на Програмата за ТГС Румъния- България.
Интерактивните сесии ще се провеждат всеки четвъртък от 20 юни до 29 август 2024 г. в дните: 20 юни, 27 юни, 4 юли, 11 юли, 18 юли, 22 август, 29 август.
За участие в събитията следва да направите регистрация на посоченият в информацията линк.
Всеки потенциален кандидат може да се възползва от участие само в една сесия за подкрепа по конкретна идея за проект.