Avada Car Dealer News

Милиарди евро от кохезионните фондове са изразходвани неправомерно през последните години поради неуспеха на Европейската комисия и държавите-членки да въведат подходящи гаранции, според доклад, публикуван в понеделник (8 юли) от Европейската сметна палата.

Проучването установи, че приблизително 15 милиарда евро от 317 милиарда евро кохезионни фондове, изплатени през бюджетния период 2014-2020 г., са били използвани по начини, които не са в съответствие с националните правила или правилата на ЕС.

Освен това одиторите отбелязват, че „рамката за гарантиране“ – набор от мерки, насочени към намаляване грешките при разходите спрямо предишни бюджети, е спомогнала за намаляване на нивото на неправилно изразходване от 6% на 4,8%, но това остава доста над нивото на ЕС –  2%.

„Нашият анализ показва, че рамката за гарантиране на политиката на сближаване, макар и да помага за намаляване на общото ниво на грешки от 2007 г. насам, не е била ефективна за свеждането му под прага от 2%, определен в правилата“, се отбелязва в проучването.

Докладът идва на фона на нарастващ дебат за бъдещето на кохезионната политика, която има за цел да насърчи развитието в икономически изостаналите региони на блока и представлява приблизително една трета от редовния бюджет на блока.

По-рано тази година независим доклад, поръчан от ЕС, заключи, че политиката на сближаване трябва спешно да бъде преработена, за да спре възхода на евроскептичните партии, които заплашват „оцеляването“ на европейския проект.

Одиторите изтъкнаха значителни проблеми с трите „защитни линии“, предназначени да гарантират, че средствата за сближаване се изразходват по подходящ начин, а именно управляващите органи на държавите-членки, техните одитни органи и самата Комисия.

Те обаче подчертаха, че изпълнителната власт на ЕС „носи крайната отговорност за защитата на финансовите интереси на ЕС“.

„Комисията извършва най-вече документни прегледи, което означава, че проверява цифрите, включени в сметките“, каза авторът на изследването Хелга Бергер пред Euractiv.

„Но документните прегледи всъщност не са оценка на законността и редовността. Така че, ако не проверявате законността и редовността на плащанията, вие не покривате всичко“, добави тя.

Бергер също така обясни, че структурата на плащанията по политиката за сближаване,базирана на възстановяване на средства, означава, че по своята същност съществува висок риск от грешка.

„За плащания, базирани на възстановяване, вие трябва да предоставите доказателства, че всички правила за възлагане на обществени поръчки са спазени, че всички правила за държавна помощ и критериите за допустимост са изпълнени, че парите наистина са изплатени и т.н.“, посочи експертът.

Критериите, използвани за извършване на плащания от традиционния селскостопански бюджет на ЕС, не са толкова сложни в сравнение, а плащанията от фонда за възстановяване от 723 милиарда евро зависят главно от задоволителното изпълнение на етапи и цели,  добави Бергер.

Съответствие срещу производителност

Бергер също подчерта, че „винаги има компромис“ между гарантирането, че средствата на ЕС отговарят на целите на политиката и възможността те да бъдат неправилно разпределени.

„Ако искате да гарантирате, че средствата се изразходват за зелени проекти, за социални проекти, че заетостта е осигурена, тогава трябва да спазвате  правилата“, каза тя.

„Аз съм австрийка. Имаме доста амбициозна програма за развитие на селските райони. Ако извършите одит за съответствие там, ще намерите грешки. Но ако направите одит на ефективността, ще се уверите, че парите са свършили работа. Така че това наистина е компромис.“, обясни експертът.

Източник: www.euractiv.bg