АКТУАЛНИ ТЕМИ В ДЕЙНОСТТА НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021 – 2027

Актуални теми за програмен период 2021-2027

Представяме ви отзиви от обучението Актуални теми в дейността на публичната администрация в програмния период 2021 – 2027″, което се проведе в периода 5-7 декември 2023 г. в ректората на Софийски университет „Св. Климент Охридски“. По време на тридневната програма бяха представени темите за:

 • Нарушенията в Обществените поръчки – индикатори за корупция и измами в проектното управление в съответствие със ЗИД ЗОП от октомври 2023 година
 • Законa за управление на средствата от европейските фондове при споделено управление – ЗУСЕФСУ. Допустими разходи, Верификация, Финансови корекции и Обжалване
 • Административен мениджмънт
 • Публични предприятия.

За повече информация, вижте пълната програма на събитието.

В семинара взеха участие представители на:

 • общини
 • административен съд
 • държавна институции
 • висши училища
 • адвокатски дружества
 • банки
 • неправителствени организации.

Вижте какви отговори получихме на въпроса „Бихте ли препоръчали обученията ни на Ваши колеги? Защо?“:

Бих препоръчала обучението, защото е обосновано с много съдебна практика.

Румяна Цветкова, Главен експерт “Обществени поръчки”, Община Оряхово

Изключително съм доволна от лекторите.

Проф. Екатерина Бъчварова, Директор, ИИКАВ-БАН

Бих препоръчала на колеги, защото темите са актуални. Получаваме изключително полезен опит, благодарение на споделената практика.

Диляна Йончева, старши експерт, Община град Добрич

Препоръчвам обучението. Засяга широка гама от практически проблеми и е относимо към работата на организацията, в която работя. Темите са интересни, актуални и много навременни, с оглед членството на България в Шенген, Еврозоната и ОИСР.

Теодора Икономова, Юридически съветник, Българска стопанска камара – съюз на българския бизнес

Лекторите са интересни личности със задълбочени познания в областта си. Организацията беше чудесна.

Гергана Мутафчиева¸ държавен експерт, Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Препоръчвам обученията, с оглед затвърждаване и надграждане на компетентности.

Ирина Стоилова, държавен експерт, Министерство на регионалното развитие и благоустройството

Лекторите се представиха на ниво, демонстрираха компетентност и опитност по темите.

Оник Полибосян, сътрудник, район Красна поляна – СО

Ясно и изчерпателно изложение. Разглеждаме спорове по обжалване актове, издадени в производство/процедура.

Димитрина Павлова, съдия, Административен съд – Ловеч

Благодарим на всички участници за положителните отзиви! Радваме се, че сме им помогнали да повишат професионалните си компетентности.


*Сертифицирането се извърши от СУ „Св. Климент Охридски“, Стопански Факултет – Център за образователни услуги, съгласно Наредбата за единните държавни изисквания към съдържанието на основните документи, издавани от СУ.08 (ПМС №215/12.08.2004 г.).