Сертификационен обучителен семинар и работна дискусия за решаване на казуси от практиката в 3 модула*

Начало » Сертификационен обучителен семинар и работна дискусия за решаване на казуси от практиката в 3 модула*

Представяме ви отзиви от семинара “Управление на риска при верификацията и финансовите корекции”, който се проведе на 11-15 юли в к.к. Албена. По време на петдневното обучение се решаваха казуси от практиката свързани с:

  • отказ от верификация;
  • оспорване на определени финансови корекции;
  • превенция на риска за допускане на нередности и измами.

В семинара взеха участие представители на:

  • общини
  • административен съд
  • държавни агенции
  • работодателски организации
  • висши училища
  • публични предприятия.

Вижте какви отговори получихме на въпроса „Бихте ли участвали отново? Защо?“:

“Заради лекторите, начина, по който представят темите от различните модули и гъвкавата организация на събитието.”

“Темите са интересни, свързани са с работата ни по проекти, респективно обществени поръчки.”

“Заради казусите и практическите решения на проблемите с верификация на разходите и определяне на финансови корекции.”

“Настаняването, организацията, подбора на лекциите и на лекторите са много добри.”

“Смятам, че обучението беше изчерпателно и по най-добрия начин проведено. Адмирации към обучителите.”

“Темите ме интересуват и са пряко относими в работата ми както като съдия, така и като административен ръководител на съда.”

Благодарим на всички участници за положителните отзиви! Радваме се, че са доволни от обучението и че сме им помогнали да повишат професионалните си компетентности.


*Сертифицирането се извърши от „ЦПОО” ЕООД, лицензия номер 201212972, издаден от НАПОО на 18.04.2012 година.