ФОНДАЦИЯ „ИКОНОМИКА И ПРАВО“

„Икономика и право“ е създадена като Фондация в обществена полза през 2015г. Дейността й е насочена в няколко основни линии като бизнес среда и конкурентоспособност, социално-икономическо, технологично и гражданско развитие, туризъм и култура, опазване на околната среда, медийна грамотност. Екипът на Фондация „Икономика и право“ предоставя квалифицирана помощ на държавни и регионални институции, общини и търговски дружества при разработването на проекти за кандидатстване по финансиращи стопанските отрасли програми и проекти.