“ЮРОПИЪН ДИВЕЛЪПМЪНТ КОНСУЛТИНГ” ЕООД

“Юропиън Дивелъпмънт Консултинг” ЕООД се учредява на 23 март 2005 г. в София и непосредствено след това започва своята активна дейност според заложеното в дружествения си договор.
“Юропиън Дивелъпмънт Консултинг” ЕООД предоставя широк кръг от консултантски услуги, като основните му сфери на дейност са: обществени поръчки; разработване, управление и изпълнение на проекти, финансирани от европейски и други международни програми; конкурентното и търговското право; европейско икономическо развитие; разработване на стратегии за общинско и регионално развитие и т.н. Дружеството подпомага общини при разработката на Общинските планове за развитие, както и при разработката на други програми, планове и стратегии, които органите на местната власт приемат.