КОМПЛЕКС ЛАГУНА ALL INCLUSIVE, к.к. АЛБЕНА

1 item

КОМПЛЕКС ЛАГУНА ALL INCLUSIVE, к.к. АЛБЕНА

Провеждане на тази локация

юли

0207(07 2)13:0007(07 7)13:30АДМИНИСТРАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ НА ПРОЕКТНИЯ ЦИКЪЛ ПРИ СПОДЕЛЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСИТЕ ОТ ЕС. ЗАКОНОСЪОБРАЗЕН ПРОЦЕС НА ВЕРИФИКАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ ЗА НЕРЕДНОСТИ. НЕДОПУСКАНЕ НА НАРУШЕНИЯ В ЦИКЪЛА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ СЛЕД ПРОМЕНИТЕ НА ЗОП В СИЛА ОТ ДЕКЕМВРИ 2023 ГОДИНА В ЧЕТИРИ МОДУЛАПРАВНАТА ПЛАТФОРМА ЗА НЕРЕДНОСТИ И ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, НАРУШЕНИЯ И ИЗМАМИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПУБЛИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕДОСТАВЯ НОВА 5 ДНЕВНА професионална квалификация – част по теория и част по практика на професията „Икономист“, код 345120, Специалност 3451204 – „Икономика и мениджмънт“ – III СПК, в Център за професионално обучение към „Център за професионално обучение и ориентиране“ ЕООД, София

Go to Top