НАЦИОНАЛНА АСОЦИАЦИЯ „ПРАВНА ИНИЦИАТИВА ЗА ОТВОРЕНО УПРАВЛЕНИЕ“

Националната асоциация „Правна инициатива за отворено управление“ (НАПИОУ) е създадена като сдружение в обществена полза преди 23 години в лятото на 1999 г. след активната работа на Американската агенция за международно развитие (ААМР) на база отдадеността на правния екип на Проект „Инициатива за местно самоуправление“ на ААМР в лицето на адвокат Анелия Атанасова и юриста Йордан Сираков.

Адвокат Ева Радева – член на Управителния съвет на НАПИОУ и Изпълнителен директор на Сдружението в обществена ползва, продължава и днес да надгражда донорските усилия на ААМР в сферата на върховенството на закона, отвореното и прозрачно управление, отчетното и законосъобразно разходване на публичните средства чрез обществени поръчки.