Във всяко едно от полетата Правна рамка създава изключително улеснение за Вас да се ориентирате в конкретната нормативна уредба в сферата на нередности и измами. Събрани са и са представени нормативните актове, които на национално и на европейско ниво регулират именно конкретната сфера. Не се налага да търсите в интернет европейските регламенти или решения, свързани с нередности и измами, тъй като те са събрани и представени в Европейска правна рамка. Към настоящият момент в раздел “Национална правна” рамка можете да видите Наказателния кодекс и Наредба за администриране на нередности по европейските фондове при споделено управление.