Обществено обсъждане: изменение и допълнение на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции

На официалната интернет страница на Министерството на финансите е публикуван проект на Постановление на Министерския съвет за изменение и допълнение на Наредбата за посочване на нередности, представляващи основания за извършване на финансови корекции, и процентните показатели за определяне размера на финансовите корекции по реда на Закона за управление на средствата от Европейските структурни и инвестиционни фондове. Целта на проекта е Наредбата да бъде в съответствие със законодателството, приложимо за програмен период 2021-2027 г., както и да бъде наградена с опита, натрупан в процеса по определяне на финансови корекции през програмен период 2014-2020 г.

Крайният срок на обсъждането е 23.05.2024 г.

Ще очакваме Вашите коментари и предложения относно проекта за изменението и допълнението на Наредбата на contact@procurement.bg. На база на получените предложения, ще публикуваме официално становище, което предварително ще Ви бъде предоставено за преглед.