НАУЧНИ ИНОВАТИВНИ РЕШЕНИЯ ООД

Научни иновативни решения ООД предлага експертна подкрепа и широка сфера консултантски услуги на местни, национални и международни организации, търговски дружества и компании, както и на държавните органи и институции във връзка с организирането, управлението, подготовката и провеждането на процедурите по възлагане и реализиране на обществените поръчки, публично-частните партньорства и концесиите.

В екипа на Научни иновативни решения ООД са едни от най-добрите експерти в областта на обществените поръчки в България, които едновременно с това притежават отлични познания за най-добрите европейски практики.