Абонамент

Начало » Услуги » Абонамент

Банкова сметка за заплащане на абонаментна такса:
Първа инвестиционна банка АД
IBAN BG57FINV91501400060628
BIC FINV9150
Получател – НАПИОУ

Абонаментът е услуга, която предоставя разширен достъп до правната платформа procurement.bg. Абонаментът включва достъп до страниците „Нередности и измами“, „Финансови корекции“, както и до специално изготвените за Вас казуси, съпроводени с решения на двете инстанции в сферата на отказ от проектно финансиране, отказ от верификация, определяне на финансови корекции за нередности и нарушения на Закона за обществените поръчки и неизпълнение на индикаторите на проекта. След като потребителят се абонира, той ще има възможност да се възползва от услугите, представени в сайта, като ще получи и разширен достъп до правната платформа, където е представена актуална рубрика с коментари по належащи въпроси в сферата на нередностите и измамите, финансовите корекции, цикъла на управление на обществените поръчки и много друга полезна информация.

Цената на Абонамента е:

  • За 6 месеца – 89 лв. без ДДС;
  • За 1 година – 159 лв. без ДДС.