Обучения по заявка на клиента

Начало » Услуги » Обучения по заявка на клиента

Услугата дава възможност Клиентът да заяви специализирана поръчка, в която да посочи спецификата на обучението.

Могат да бъдат направени работни групи по ноу хау подхода на адвокат Радева, за да бъде изучена програмната част и гъвкаво в процеса на обучението да се усвоят практически умения за изпълнение на задачите, заради които е било и направено самото обучние.

Цената на услугата е 800 лв. за 6 учебни часа за група до 10 участника. Услугата се предоставя след предварителна писмена заявка до нас, направена от Клиента.