Пакет Procurement.bg

Начало » Услуги » Пакет Procurement.bg

Банкова сметка за заплащане на пакета:
Първа инвестиционна банка АД
IBAN BG32FINV91501017554673
BIC FINV9150
Получател – Научни иновативни решения ООД

Пакет procurement.bg е основна услуга, предоставяща на потребителите пълен достъп до правната платформа Procurement.bg.
В пакета са включени следните услуги:

  • Работни срещи по заявка на клиента в работни групи, в които клиентът посочва спецификацията на проблема. Услугата се предоставя 2 пъти месечно в рамките на пакета “Procurement.bg”, без да е необходимо допълнително заплащане;
  • Четири устни консултации в рамките на пакета;
  • Консултиране и подготовка за участие в тематични срещи с управляващ орган, свързани с работа по финансирано проектно предложение и установяване на напредъка по изпълнението на проекта 1 път в месеца.
  • Възможност за участие в тематични срещи и обучения по актуални въпроси и по практиката на адв. Ева Радева, които ще се провеждат всеки четвъртък от 17:00 до 18:30 ч. в офиса ни в гр. София, ул. Николай Хайтов 2, вх. Г, ет. 4, офис 10.
  • Достъп до специално изготвените за Вас казуси, съпроводени с решения на двете инстанции в сферата на отказ от проектно финансиране, отказ от верификация, определяне на финансови корекции за нередности и нарушения на Закона за обществените поръчки и неизпълнение на индикаторите на проекта.
  • Достъп до правната платформа, където е представена актуална рубрика с коментари по належащи въпроси в сферата на нередностите и измамите, финансовите корекции, цикъла на управление на обществените поръчки и много друга полезна информация.

Цената на пакет “Procurement.bg” e:

  • За 3 месеца – 375 лв. без ДДС;
  • За 6 месеца – 680 лв. без ДДС;
  • За 1 година – 1266 лв. без ДДС.