Работни срещи по заявка на клиента

Начало » Услуги » Работни срещи по заявка на клиента

Услугата дава възможност Клиентът да заяви специализирана поръчка, в която да посочи спецификата на работата и проблема, който трябва да бъде решен, включително и чрез пътуване и работа в офиса на клиента с неговите служители за решаване на казуса.

Могат да бъдат направени работни групи по ноу хау подхода на адвокат Радева, за да бъде извлечена оптимална информация, която да бъде обект на консултатските услуги от страна на НИР ООД, София.

Цената на услугата се определя на база обсъждане на основните групи от дейности, включително подпомагане на комуникацията с Управляващ орган на Програма 2021 – 2027 г.

Цената за час за подготовка и реализация е 100 лв. без ДДС, като работната среща се извършва на адрес: гр. София, ул. “Николай Хайтов” №2, вх. Г, ет. 4, офис 10. Възможно е провеждането на работните срещи да бъде извършено на място при клиента, като цената за това се договаря допълнително.