Управление на обществени поръчки

Начало » Услуги » Управление на обществени поръчки

Какво означава ние да управляваме Вашите обществени поръчки… това е добра практика на град Стокхолм отпреди 20 години. Самото управление на обществените поръчки изисква наличието на експертиза, която Вие, като бенефициенти, е възможно да нямате. На база на вече одобрения проект, ние поемаме разработването на документацията за външното възлагане на дейности или част от тях, в зависимост от предварително одобрения списък на външно възлагане. Правим публикуването на съответната електронна платформа и следим за правилното изпълнение и отчитане на договорите.

Цената на услугата подлежи на договаряне след предварителен разговор с клиента и уточняване на спецификите и целите на конкретната задача.