Подготовка и управление на проекти

Начало » Услуги » Подготовка и управление на проекти

Разработването на проектни предложения изисква Вашата идея да бъде отразена правилно във формуляра на проекта, който има и многобройни приложения. Всички те трябва да бъдат попълнени, съобразно изискванията и спецификата на насоките по проекта. Трябва да бъдат включени в бюджета само и единствено допустими разходи. Времевата диаграма и графика за външно възлагане, както и идентифициране на дейностите, които са обект на външно възлагане, са работа на екип от експерти, с които ние разполагаме.

С одобряването на проектното предложение започва истинското професионално и експертно усилие в управлението на проекта. Вие ще вършите Вашата творческа работа, а ние поемаме документацията и отчитането. Изключително важно, за да можете да ползвате тази услуга, е предварително да уточним в бюджета на проекта възможността за нашето включване – тоест дали допустимите разходи по проекта включват предварителни разходи за подготовка на проектното предложение и дали имате необоходимост от включване на експерти, осигурени от нашата база данни.

Подготовката и управлението на проекти е извън рамките на абонамента в Procurement.bg. Възнаграждението на експертите, които Procurement.bg е осигурила и които Вие включвате във Вашите екипи по управление на проекта или експертен състав за изпълнение и мониторинг на изпълнението на конкретни дейности, се заплаща на конкретния експерт на база съответен договор – трудов или граждански в зависимост изискването на програмата.

В началото на всяко взаимодействие с клиент, провеждаме подробен разговор, по време на който събираме информация за специфични нужди и цели на клиента. Това включва детайлно проучване на проекта или задачата, която клиентът желае да реализира. Последвалата уточняваща фаза позволява на нас да разберем изискванията и да изготвим предложение, което отговаря на тях.

Цената на предлаганата услуга е тясно свързана със спецификата на проекта и изискванията на клиента и подлежи на допълнително договаряне след предварителен разговор с клиента и уточняване на конкретната нужда.