0207(07 2)13:0007(07 7)13:30АДМИНИСТРАТИВЕН МЕНИДЖМЪНТ НА ПРОЕКТНИЯ ЦИКЪЛ ПРИ СПОДЕЛЕНОТО УПРАВЛЕНИЕ НА ФИНАНСИТЕ ОТ ЕС. ЗАКОНОСЪОБРАЗЕН ПРОЦЕС НА ВЕРИФИКАЦИЯ И ОПРЕДЕЛЯНЕ НА ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ ЗА НЕРЕДНОСТИ. НЕДОПУСКАНЕ НА НАРУШЕНИЯ В ЦИКЪЛА НА УПРАВЛЕНИЕ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ СЛЕД ПРОМЕНИТЕ НА ЗОП В СИЛА ОТ ДЕКЕМВРИ 2023 ГОДИНА В ЧЕТИРИ МОДУЛАПРАВНАТА ПЛАТФОРМА ЗА НЕРЕДНОСТИ И ФИНАНСОВИ КОРЕКЦИИ НА ОБЩЕСТВЕНИТЕ ПОРЪЧКИ, НАРУШЕНИЯ И ИЗМАМИ ПРИ УПРАВЛЕНИЕТО НА ПУБЛИЧНИТЕ СРЕДСТВА ПРЕДОСТАВЯ НОВА 5 ДНЕВНА професионална квалификация – част по теория и част по практика на професията „Икономист“, код 345120, Специалност 3451204 – „Икономика и мениджмънт“ – III СПК, в Център за професионално обучение към „Център за професионално обучение и ориентиране“ ЕООД, София

Подробности за събитието

Познавате PROCUREMENT.BG  и практически ориентираните ни обучения, разработени специално с цел да Ви улеснят при ежедневната работа по проектите и обществените поръчки при вече споделеното управление на средствата от ЕС в програмния период 2021 – 2027 година.

Ще преподаваме като Ви представяме казуси и съдебна практика по верификация, нередности и финансови корекции, свързани с нарушения на обществени поръчки и проектни индикатори.  В контекста на финансовите корекции ще разгледаме и нарушенията на обществените поръчки и измененията и допълненията на ЗОП от ноември 2023 година.

Ще изградите нови професионални контакти за обмяна на опит и знания.

Ваша Ева Радева, Основател на Procurement.bg и Изпълнителен директор на Национален институт за обществени поръчки

Повече

Време

2 (вторник) 13:00 - 7 (неделя) 13:30

Място на провеждане

КОМПЛЕКС ЛАГУНА ALL INCLUSIVE, к.к. АЛБЕНА

Go to Top