0512(12 5)12:3007(12 7)12:30АКТУАЛНИ ТЕМИ В ДЕЙНОСТТА НА ПУБЛИЧНАТА АДМИНИСТРАЦИЯ ЗА ПРОГРАМЕН ПЕРИОД 2021 – 2027.тридневна програма за продължаваща квалификация за развитие на административни мениджърски умения

Подробности за събитието

Не пропускайте възможността да надградите Вашите знания в областта на: нарушения в обществените поръчки; допустими разходи, верификация, финансови корекции и обжалване; публично – частно партньорство и управление на публичната собственост; административен мениджмънт.

Време

5 (вторник) 12:30 - 7 (четвъртък) 12:30

Място на провеждане

ОГЛЕДАЛНА ЗАЛА НА РЕКТОРАТА НА СОФИЙСКИЯ УНИВЕРСИТЕТ „СВ. КЛИМЕНТ ОХРИДСКИ“ НОВА (СЕВЕРНО КРИЛО)

Go to Top